Muzika pop është një zhanër muzike popullore që filloi në formën e saj moderne në Shtetet e Bashkuara dhe Mbretërinë e Bashkuar gjatë mesit 1950s. Termat "muzikë popullore" dhe "muzika pop" shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, megjithëse e para përshkruan të gjithë muzikën popullore dhe përfshin shumë stile të ndryshme. "Pop" dhe "rock" ishin afërsisht terma sinonim deri në fund të 1960s, kur ata u bënë gjithnjë e më të diferencuar nga njëri-tjetri. Edhe pse shumica e muzikës që shfaqet në skedarë rekord është parë si muzikë pop, zhanër dallohet nga muzika e skedarëve. Muzika e muzikës pop është eklektik dhe shpesh merr hua nga elementë të stileve të tjera të tilla si: urbane, valle, rock, latine dhe vendi; megjithatë, ka elemente thelbësore që përcaktojnë muzikën pop. Faktorët identifikues përfshijnë përgjithësisht këngët e shkurtra e të mesme të shkruara në një format bazë (shpesh struktura e vargjeve-kor), si dhe përdorimi i përbashkët i korrave të përsëritura, melodive melodi dhe grepa.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.