Dëgjimi i lehtë (nganjëherë i njohur si muzika e humorit) është një zhanër muzikor popullor dhe format radio që ishte më popullor gjatë 1950-it deri në 1970. Ajo është e lidhur me muzikën e mesit të rrugës (MOR) dhe përfshin regjistrime instrumentale të standardeve, këngëve hit dhe vokalëve jo-rock të popullarizuar. Ishte i diferencuar nga formati muzikor më i mirë instrumental me stilin e saj të ndryshme, duke përfshirë një përqindje të vokaleve, aranzhimeve dhe temave për të përshtatur pjesë të ndryshme të ditës gjatë ditës së transmetimit.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.