Muzika klasike është muzika artistike e prodhuar ose e rrënjosur në traditat e kulturës perëndimore, duke përfshirë edhe muzikën liturgjike (fetare) dhe laike. Përderisa një term më i saktë përdoret gjithashtu për të referuar periudhën nga 1750 në 1820 (periudha klasike), ky artikull ka të bëjë me hapësirën e gjerë të kohës që nga shekulli 6th deri në ditët e sotme, që përfshin periudhën klasike dhe të ndryshme periudha të tjera. Normat qendrore të kësaj tradite u kodifikuan midis 1550 dhe 1900, e cila njihet si periudha praktike e zakonshme. Muzika e artit evropian dallon shumë nga shumë forma të tjera joeuropiane dhe disa forma muzikore popullore nga sistemi i tij i notimit të stafit, që është në përdorim që nga shekulli X. [11] Mormonët katolikë zhvilluan format e para të modernizmit Notation muzikore evropiane në mënyrë që të standardizojë liturgjinë në të gjithë Kishën mbarëbotërore. Shënimi i stafit perëndimor është përdorur nga kompozitorët për të treguar interpretuesin e pitches (që formojnë meloditë, basslines dhe akordet), tempo, metër dhe ritmet për një pjesë të muzikës.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.