Muzika avangarde është muzika që konsiderohet të jetë në ballë të eksperimentimit ose inovacionit në fushën e tij, me termin "avangardë" që nënkupton një kritikë të konventave ekzistuese estetike, refuzimin e status quo-së në favor të elementeve unike ose origjinale , dhe idenë e sfidimit të qëllimshëm apo largimit të publikut.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.