Muzikë popullore afrikane, si muzika tradicionale afrikane, është e gjerë dhe e larmishme. Shumica e zhanreve bashkëkohore të muzikës popullore afrikane ndërtohen mbi kryqëzimin me muzikën popullore perëndimore. Shumë zhanre të muzikës popullore si bluzat, xhazi, salsa, zouk dhe rumba dalin në shkallë të ndryshme në traditat muzikore nga Afrika, të marra në Amerikë nga afrikanët e skllavëruar. Këto ritme dhe tinguj janë përshtatur më pas me zhanre më të reja si shkëmbi dhe ritmi dhe dëshpërimi. Po kështu, muzika popullore e Afrikës ka adoptuar elemente, veçanërisht instrumentet muzikore dhe teknikat e regjistrimit të muzikës perëndimore. Termi "afropop" (i quajtur edhe afro-pop ose afro pop) nganjëherë përdoret për t'iu referuar muzikës bashkëkohore afrikane. Termi nuk i referohet një stili apo zëri të veçantë, por përdoret si term i përgjithshëm për muzikën popullore afrikane.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.