Muzika elektronike është muzikë që përdor instrumente elektronike muzikore, instrumente digjitale dhe teknologji muzikore me bazë qarkore. Në përgjithësi, një dallim mund të bëhet në mes të tingullit të prodhuar duke përdorur mjete elektromekanike (muzikë elektroakustike), dhe që prodhohen vetëm duke përdorur elektronikë. Instrumentet elektromekanike përfshijnë elemente mekanike, të tilla si strings, hammers, dhe kështu me radhë, dhe elemente elektrike, të tilla si pickups magnetike, amplifiers pushtet dhe altoparlantëve. Shembuj të pajisjeve të prodhimit të tingullit elektromekanik përfshijnë telharmonium, organ Hammond dhe kitarë elektrike, të cilat zakonisht janë bërë mjaft të zhurmshme për interpretuesit dhe auditorët për të dëgjuar me një amplifikator instrumentesh dhe kabineti i altoparlantëve. Instrumentet e pastra elektronike nuk kanë vija vibruese, çekiçë ose mekanizma të tjerë të prodhimit të zërit. Pajisjet të tilla si theremin, synthesizer dhe kompjuteri mund të prodhojnë tinguj elektronikë.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.