Muzika popullore përfshin muzikën folklorike tradicionale dhe zhanrin që evoluiu prej saj gjatë ringjalljes popullore të shekullit XIX. Disa lloje të muzikës popullore mund të quhen muzikë botërore. Muzika popullore tradicionale është përcaktuar në disa mënyra: si muzikë që transmetohet me gojë, muzikë me kompozitorë të panjohur, ose muzikë të kryer me porosi gjatë një periudhe të gjatë kohore. Ajo ka qenë në kontrast me stilet komerciale dhe klasike. Termi filloi në shekullin XIX, por muzika popullore shtrihet përtej kësaj.

Nuk ka produkte që përputhet me përzgjedhjen tuaj.